ΕL/ EN/ DE
Σχηματος Π
Σχηματος Π
Χρησιμοποιώντας τις υπολογιστικές μας εφαρμογές, μπορείτε, με ευκολία, να βρείτε το βάρος ανά μέτρο μιας διατομής αλουμινίου, χάλυβα ή οποιαδήποτε άλλου υλικού, εισάγοντας την πυκνότητά του στο κατάλληλο κελί.

Πολύ χρήσιμη δυνατότητα που σας δίνετε, είναι να βρείτε το βάρος της παραγγελίας σας, εισάγοντας τον αριθμό των τεμαχίων και το μήκος τους.

Επίσης, μπορείτε εύκολα να βρείτε την επιφάνεια της διατομής, τη θέση του κέντρου βάρους, τις ροπές αδράνειας, τις ροπές αντίστασης και πολλά άλλες ιδιότητες της διατομής που χρησιμεύουν σε στατικούς υπολογισμούς και αντοχής υλικών.
Δεδομένα
Πυκνότητα Κράματος (kgr/m3):
Αλουμίνιο
Ατσάλι
άλλο
Μήκος πλευράς W (mm):
Μήκος πλευράς H (mm):
Πάχος πλευράς W (mm):
Πάχος πλευράς H (mm):
Μήκος Τεμαχίων (mm):
Αριθμός Τεμαχίων (pcs):
Αποτελέσματα
Βάρος (gr/m):
Επιφάνεια (mm2):
Περίμετρος (mm):
Διάμετρος ελάχιστου περιγεγραμμένου κύκλου (mm):
Ροπή Αδράνειας Jx (cm4):
Ροπή Αδράνειας Jy (cm4):
X κέντρο βάρους (mm):
Υ κέντρο βάρους (mm):
Ακτίνα αδράνειας ix (cm):
Ακτίνα αδράνειας iy (cm):
Ροπή Sx (cm3):
Ροπή Sy (cm3):
Πλαστική ροπή αντίστασης x(cm3):
Πλαστική ροπή αντίστασης y(cm3):
Βάρος (kg):
Συντελεστής μορφής κατά xx:
Συντελεστής μορφής κατά yy:
Στρεπτική ροπή (cm4):
Yel, Ελαστική θέση (απο το κέντρο, mm):
Σταθερά Στρέβλωσης (cm6):
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι υπολογισμοί δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό πραγματικών κατασκευών αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Για το σχεδιασμό μιας πραγματικής κατασκευής, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη έμπειρου μηχανικού. -Ο ιδιοκτήτης αυτού του site δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων ζημιών,κάθε είδους, που μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη, η χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους υπολογισμούς που αναφέρονται στο παρόν. Ειδικότερα, οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο παρόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφάσεις σημαντικές, κρίσιμες για τη ζωή ανθρώπων χωρίς τη διαβούλευση ενός εμπειρογνώμονα.

Εισοδος Μελους