ΕL/ EN/ DE
Εξυπηρετηση
Εξυπηρετηση
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας , που στη διεκπεραίωση παραγγελιών σημαίνει, προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής και αποθήκης ετοίμου, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος παράδοσης στον πελάτη, η εταιρεία μας ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσαν με επιτυχία το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της παραγωγής. MRP II (Material Requirement Planning)
Θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την ανάγκη των πελατών μας να επικοινωνούν με ευχέρεια μαζί μας, γι’ αυτό προσφέρουμε άμεση πρόσβαση και γρήγορη εξυπηρέτηση.
Οι πληροφορίες και οι απαντήσεις που δίνονται είναι σαφείς και υπεύθυνες με σκοπό να καλύψουν αποτελεσματικά κάθε ανάγκη σας.

Εισοδος Μελους