ΕL/ EN/ DE
T Shape
T Shape
Sanlev s.a produces  a wide range of aluminium T shape in any desirable length.
There is a minimum quantity of production from each die
Very small quantities can be produced only according to a special price list  or after special agreement .
SPECIFICATIONS
W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Area
(mm2)
Th. Weight
(gr/m)
Th. Weight
6m (kgr)
ey
(mm)
Ιxx 
(cm^4)
Ιyy
(cm^4)
ix (cm) iy (cm) Sx
(cm^3)
Sy
(cm^3)
PSM x (cm3) PSM y (cm3) It, (cm4)
15 9 1.80 40 108 0.6 2.36 0.0241 0.0511 0.2454 0.3575 0.0362 0.0681 0.0436 0.1071 0.00432
15 36 1.80 89 239 1.4 13.41 1.2088 0.0524 1.1683 0.2432 0.5352 0.0698 0.9111 0.1290 0.00956
20 30 1.20 59 158 0.9 9.45 0.5579 0.0804 0.9760 0.3706 0.2715 0.0804 0.4888 0.1304 0.00281
All the calculated data in the above table, is based on the theoritical dimensions of the profiles.
Tolerances compy with EN 755.
If stricter tolerances are required,  then they have to be confirmed with the sales department.
*In gray pattern: The length is 3 m.  *Με γκρι φόντο: Το μήκος βέργας είναι 2 μέτρα
Τα στοιχεία για τις διατομές που περιέχει ο πίνακας, υπολογίσθηκαν βάσει των θεωρητικών διαστάσεων των διατομών. Οι διατομές έχουν ανοχές διαστάσεων και μορφής βάσει του EN 755.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ σε ειδικές εφαρμογές, που απαιτούν και αυστηρότερες ανοχές, πρέπει να το αναφέρεται στην παραγγελία σας.
Notes:
Ixx, Iyy: moment of inertia with respect on x, y axis accordingly.
Ixy: product of inertia
Sx, Sy: section modulus with respect on x, y axis respectively,
I1, I2: major moment of inertia
i1, i2: radii of gyration with respect on major axis respectively
θ: major system (degrees) (clockwise rotation)
PSM x, PSM y: Plastic Section Moduli, (cm3),  with respect on x, y axis respectively

Users Login