ΕL/ EN/ DE
Εξαγωνα
Εξαγωνα προφιλ αλουμινιου
Η  ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε παράγει προφίλ αλουμινίου εξάγωνα σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων με δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος.
Υπάρχει ελάχιστη ποσότητα διέλασης από κάθε καλούπι / μήτρα.
Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και μικρών ποσοτήτων, βάσει ειδικού τιμοκαταλόγου η κατόπιν συνεννόησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
H
(mm)
W
(mm)
Area
(mm2)
Th. Weight
(gr/m)
Th. Weight
6m (kgr)
Ixx, Iyy
(cm^4)
ix (cm) Sx
(cm^3)
Sy
(cm^3)
PSM x (cm3) PSM y (cm3)
6 3.46 31 84 0.5 0.0078 0.1581 0.0260 0.0225 0.042 0.042
17 9.81 250 676 4.1 0.5023 0.4480 0.5909 0.5118 0.946 0.955
21 12.12 382 1,031 6.2 1.1696 0.5534 1.1139 0.9647 1.782 1.801
23 13.28 458 1,237 7.4 1.6830 0.6061 1.4635 1.2674 2.342 2.366
26 15.01 585 1,581 9.5 2.7483 0.6852 2.1141 1.8308 3.383 3.418
28 16.17 679 1,833 5.5 3.6966 0.7379 2.6404 2.2867 4.225 4.268
33 19.05 943 2,546 7.6 7.1322 0.8696 4.3225 3.7434 6.916 6.988
38 21.94 1,251 3,376 10.1 12.5401 1.0014 6.6001 5.7158 10.560 10.670
All the calculated data in the above table, is based on the theoritical dimensions of the profiles.
Tolerances compy with EN 755.
If stricter tolerances are required,  then they have to be confirmed with the sales department.
*In gray pattern: The length is 3 m.  *Με γκρι φόντο: Το μήκος βέργας είναι 2 μέτρα
Τα στοιχεία για τις διατομές που περιέχει ο πίνακας, υπολογίσθηκαν βάσει των θεωρητικών διαστάσεων των διατομών. Οι διατομές έχουν ανοχές διαστάσεων και μορφής βάσει του EN 755.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ σε ειδικές εφαρμογές, που απαιτούν και αυστηρότερες ανοχές, πρέπει να το αναφέρεται στην παραγγελία σας.
Notes:
Ixx, Iyy: moment of inertia with respect on x, y axis accordingly.
Ixy: product of inertia
Sx, Sy: section modulus with respect on x, y axis respectively,
I1, I2: major moment of inertia
i1, i2: radii of gyration with respect on major axis respectively
θ: major system (degrees) (clockwise rotation)
PSM x, PSM y: Plastic Section Moduli, (cm3),  with respect on x, y axis respectively

Εισοδος Μελους