ΕL/ EN/ DE
Μασιφ τετραγωνο
Μασιφ τετραγωνο αλουμινιου
Η  ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε  παράγει μασίφ τετράγωνο αλουμινίου σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων με δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος.
Υπάρχει ελάχιστη ποσότητα διέλασης από κάθε καλούπι / μήτρα.
Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και μικρών ποσοτήτων, βάσει ειδικού τιμοκαταλόγου η κατόπιν συνεννόησης.
Δοκιμάστε τις υπολογιστικές εφαρμογές μας που προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για μασίφ τετράγωνο από προφίλ αλουμινίου,εδώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
a
(mm)
Area
(mm2)
Th. Weight
(gr/m)
Th. Weight
6m (kgr)
Ιxx, Iyy
(mm^4)
ix, iy (cm) Sx, Sy
(cm^3)
PSM x, PSM y (cm3)
5 25 68 0.4 0.0052 0.1443 0.0208 0.0313
6 36 97 0.6 0.0108 0.1732 0.0360 0.0540
8 64 173 1.0 0.0341 0.2309 0.0853 0.1280
15 225 608 3.6 0.4219 0.4330 0.5625 0.8438
16 256 691 4.1 0.5461 0.4619 0.6827 1.0240
17 289 780 4.7 0.6960 0.4907 0.8188 1.2283
18 324 875 5.2 0.8748 0.5196 0.9720 1.4580
20 400 1,080 2.2 1.3333 0.5774 1.3333 2.0000
25 625 1,688 3.4 3.2552 0.7217 2.6042 3.9063
30 900 2,430 4.9 6.7500 0.8660 4.5000 6.7500
35 1225 3,308 6.6 12.5052 1.0104 7.1458 10.7188
40 1600 4,320 8.6 21.3333 1.1547 10.6667 16.0000
               
               
               
               
               
               
               
All the calculated data in the above table, is based on the theoritical dimensions of the profiles.
Tolerances compy with EN 755.
If stricter tolerances are required,  then they have to be confirmed with the sales department.
Τα στοιχεία για τις διατομές που περιέχει ο πίνακας, υπολογίσθηκαν βάσει των θεωρητικών διαστάσεων των διατομών. Οι διατομές έχουν ανοχές διαστάσεων και μορφής βάσει του EN 755.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ σε ειδικές εφαρμογές, που απαιτούν και αυστηρότερες ανοχές, πρέπει να το αναφέρεται στην παραγγελία σας.
*In gray pattern: The length is 2 m.  *Με γκρι φόντο: Το μήκος βέργας είναι 2 μέτρα
Notes:
Ixx, Iyy: moment of inertia with respect on x, y axis accordingly.
Ixy: product of inertia
Sx, Sy: section modulus with respect on x, y axis respectively,
I1, I2: major moment of inertia
i1, i2: radii of gyration with respect on major axis respectively
θ: major system (degrees) (clockwise rotation)
PSM x, PSM y: Plastic Section Moduli, (cm3),  with respect on x, y axis respectively

Εισοδος Μελους