ΕL/ EN/ DE
Μετατροπη μοναδων
Μετατροπη μοναδων
Xρησιμοποιήστε την παρακάτω εύχρηστη εφαρμογή για τη μετατροπή μονάδων μήκους, επιφάνειας, όγκου , πίεσης , πυκνότητας, δύναμης, θερμοκρασίας, ισχύος και ενέρειας από metric σε imperial σύστημα .
Length Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Area Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Volumes Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Pressure Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Density Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Force - Weight Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Temperature Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Power Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
Energy Units
Μονάδα: Τιμή X: μετατροπή σε: Τιμή Y: Μονάδα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι υπολογισμοί δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό πραγματικών κατασκευών αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Για το σχεδιασμό μιας πραγματικής κατασκευής, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη έμπειρου μηχανικού. -Ο ιδιοκτήτης αυτού του site δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων ζημιών,κάθε είδους, που μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη, η χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους υπολογισμούς που αναφέρονται στο παρόν. Ειδικότερα, οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο παρόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφάσεις σημαντικές, κρίσιμες για τη ζωή ανθρώπων χωρίς τη διαβούλευση ενός εμπειρογνώμονα.

Εισοδος Μελους