ΕL/ EN/ DE
Ραδιο
Ραδιο
Χρησιμοποιώντας τις υπολογιστικές μας εφαρμογές, μπορείτε, με ευκολία, να βρείτε το βάρος ανά μέτρο μιας διατομής αλουμινίου, χάλυβα ή οποιαδήποτε άλλου υλικού, εισάγοντας την πυκνότητά του στο κατάλληλο κελί.

Πολύ χρήσιμη δυνατότητα που σας δίνετε, είναι να βρείτε το βάρος της παραγγελίας σας, εισάγοντας τον αριθμό των τεμαχίων και το μήκος τους.

Επίσης, μπορείτε εύκολα να βρείτε την επιφάνεια της διατομής, τη θέση του κέντρου βάρους, τις ροπές αδράνειας, τις ροπές αντίστασης και πολλά άλλες ιδιότητες της διατομής που χρησιμεύουν σε στατικούς υπολογισμούς και αντοχής υλικών.
Δεδομένα
Πυκνότητα Κράματος (kgr/m3):
Αλουμίνιο
Ατσάλι
άλλο
Διάμετρος κύκλου D (mm):
Μήκος Τεμαχίων (mm):
Αριθμός Τεμαχίων (pcs):
Αποτελέσματα
Βάρος (gr/m):
Επιφάνεια (mm2):
Απόσταση Κέντρου Βάρους e1:
Απόσταση Κέντρου Βάρους e2:
Απόσταση Κέντρου Βάρους ey:
Απόσταση Κέντρου Βάρους eη:
Απόσταση Κέντρου Βάρους eξ:
Απόσταση Κέντρου Βάρους e3:
Ροπή αδράνειας Jy κ.β. (cm4):
Ροπή αδράνειας Jz κ.β. (cm4):
Ροπή αδράνειας Jyz κ.β. (cm4):
Ροπή αδράνειας Jh κ.β. (cm4):
Βάρος (kg):
Ροπή αδράνειας Jv κ.β. (cm4):
Ροπή αδράνειας Jhv κ.β. (cm4):
J1 σύνολο KB (cm4)(lξ):
J1 σύνολο KB (cm4)(Jη):
Θ(deg) γωνία περιστροφής από την μεγαλύτερη ροπή αδράνειας:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι υπολογισμοί δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό πραγματικών κατασκευών αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Για το σχεδιασμό μιας πραγματικής κατασκευής, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη έμπειρου μηχανικού. -Ο ιδιοκτήτης αυτού του site δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων ζημιών,κάθε είδους, που μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη, η χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους υπολογισμούς που αναφέρονται στο παρόν. Ειδικότερα, οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο παρόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφάσεις σημαντικές, κρίσιμες για τη ζωή ανθρώπων χωρίς τη διαβούλευση ενός εμπειρογνώμονα.

Εισοδος Μελους