ΕL/ EN/ DE
Βασεις Στηριξης SP Series
Βασεις Στηριξης SP Series
Πλεονεκτήματα των συστημάτων SP Series:
  • Μείωση του τελικού κόστους στήριξης, λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων d>4m.
  • Βελτιστοποίηση της οικονομίας της κατασκευής στο σύνολο του Φωτοβολταϊκού Πάρκου κατόπιν της ολοκληρωμένης μελέτης της εταιρίας μας με πειραματικές διατάξεις σε αεροσήραγγα αλλά και προσομοίωση με ανάλυση ροής σε δίκτυα υπολογιστών Computional Fluid Dynamics, σε εργαστήρια του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου, για τον υπολογισμό των πραγματικών φορτίων ανέμου, που εξασκούνται στους φορείς. Πατενταρισμένα συστήματα σύνδεσης που δε χρειάζονται επιπλέον εξαρτήματα. Συνδέσεις αλουμινίου χωρίς τη χρήση ανοξείδωτων πλακών.
  • Πλήρης Παραμετρική μελέτη θεμελίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από των EC7 για όλες τις περιπτώσεις εδαφών της Ελληνικής Επικράτειας, σε όλα τα συστήματά μας.
  • Βελτιστοποίηση της θεμελίωσης βάσει μελέτης η οποία θα στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων στο ερευνόμενο έδαφος (δοκιμαστικές φορτίσεις).
     
Είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους θεμελίωσης:
α. Βάσεις σκυροδέματος (προκατασκευασμένες ή μη)
β. Εμπηγνυόμενοι μικροπάσσαλοι
γ. Μικροπάσσαλοι σε σκυρόδεμα
δ. Γεώβιδες

Κατηγορίες συστημάτων:

          
SP61000- Διπάσσαλο σύστημα στήριξης υπαίθριων ΦΒ εγκαταστάσεων                     

Πλεονεκτήματα:
  • Ανοιγμα μεταξύ ψαλιδίων που κυμαίνεται από 2,75 εως 4,2 μ
  • Εργονομικός σχεδιασμός του προφίλ για την ελαχιστοποίηση του χρόνου συναρμολόγησης σε έργα μεγάλης κλίμακας.
  • Ιδανικό για περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες και δύσκολο έδαφος.

 
     SP63000-Σύστημα τριών πάνελ σε οριζόντια διάταξη.
  
      SP 64000-   Σύστημα δύο πάνελ thin film σε κάθετη διάταξη.
 

 
  SP 65000-Δύο δίμετρα πάνελ σε κάθετη διάταξη.
 

 

 
             SP91000 -Μονοπάσαλλο σύστημα στήριξης δύο πάνελ σε κάθετη διάταξη. Δυνατότητα ρύθισης κλίσης δύο φορές το χρόνο για βελτιστοποίηση της απόδοσης.
 


 
 Όλα τα συστήματα στήριξης είναι πιστοποιημένα από τον αρμόδιο φορέα , TUV AUSTRIA.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισοδος Μελους