Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Δήλωση Προσβασιμότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ
Η Sanlev προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες. Η Sanlev έχει επενδύσει σημαντικό όγκο πόρων για να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα της γίνεται πιο εύκολη στη χρήση και πιο προσιτή για άτομα με αναπηρία, με την ισχυρή πεποίθηση ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, ισότητα, άνεση και ανεξαρτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ SANLEV
Η Sanlev καθιστά διαθέσιμη την προσβασιμότητα του UserWay Accessibility Widget που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας. Το λογισμικό επιτρέπει στον ιστότοπο να βελτιώσει τη συμμόρφωσή του με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το μενού προσβασιμότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, παρακαλώ περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Sanlev συνεχίζει τις προσπάθειές της να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστοτόπου και των υπηρεσιών της, πιστεύοντας ότι είναι η συλλογική μας ηθική υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσιτή και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς με αναπηρίες. Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε πλήρως προσβάσιμες όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του Sanlev, κάποιο περιεχόμενο ίσως να μην έχει πλήρως προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο να μην βρεθεί ή να προσδιοριστεί η καταλληλότερη τεχνολογική λύση.