Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Μηχανουργικές Επεξεργασίες

Tα  παραγόμενα προφίλ αλουμινίου, κατέχοντας το σήμα CE,  μπορούν ανάλογα με την εκάστοτε  ανάγκη του πελάτη να επεξεργαστούν επιπλέον και να παραδοθούν στη ζητούμενη μορφή, καλύπτοντας έτσι πλήρως  τις ιδιαίτερες  προδιαγραφές σας. Όπως κοπή σε ιδιαίτερα μήκη, άνοιγμα οπών, ειδική επεξεργασία για κάλυψη ιδιαιτέρων αναγκών συσκευασίας  κ.λ.π.