Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ηλιακοί Συλλέκτες

Τα προφίλ αλουμινίου έχουν αποδειχθεί ότι είναι τα πιο κατάλληλα υλικά για συστήματα ψύξης, ηλιακούς συλλέκτες και βάσεις στήριξης . Σχεδιάσαμε, αναπτύξαμε και παράγουμε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών προφίλ για τις παραπάνω κατηγορίες της αγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών μας.

Παράγουμε έχοντας πάντοτε ως βάση, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και προσφέρουμε μια πραγματικά μεγάλη γκάμα προϊόντων από τα πιο απλά και παραγωγικά προφίλ, έως τα πιο πολύπλοκα συστήματα, δίνοντας λύσεις και αυξάνοντας μ' αυτόν τον τρόπο την προστιθέμενη αξία των προϊόντων των πελατών μας.