Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Αρχική Σελίδα/Διαδικασία Παραγωγής/Σχεδιασμός Προφίλ

Σχεδιασμός Προφίλ

Ο σχεδιασμός ενός προφίλ αλουμινίου  ή ενός συστήματος από προφίλ αλουμινίου το οποίο μπορεί να συνεργάζεται ή όχι με άλλα υλικά, είναι μια πολύ εξειδικευμένη εργασία η οποία λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από παραμέτρους , που πολλές φορές  η βελτιστοποίηση της καθεμίας αντικρούεται με τις άλλες.
Το κεφάλαιο ‘’ κόστος’’  είναι  πάντοτε ένας  από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Συχνά όμως , είναι δύσκολο  να υπολογιστεί κατά την τελική παραγωγή και κατά την διαδικασία συναρμολόγησης.
Είναι πάντα πιο εύκολο να σχεδιάσεις ένα ανταγωνιστικό προφίλ αλουμινίου, δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι το προϊόν αυτό θα οδηγήσει σε ένα ανταγωνιστικό τελικό προϊόν.
Αυτός είναι κι ο κύριος λόγος που είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύσσουμε και συνεχώς να βελτιώνουμε τις διαδικασίες σχεδιασμού, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους πιστούς μας πελάτες μεγαλύτερη  αξία, όσον αφορά τα παρακάτω:
  • Την καταλληλότητα του προφίλ (μέγεθος, ευκολία συναρμολόγησης, βάρος, κράμα, ανάγκη για περισσότερα προφίλ  κ.λ.π., καθορισμός εάν το προφίλ είναι κατάλληλο και ταιριάζει με την ανάγκη που κάθε φορά καλύπτει.)
  • Πιστότητα του προφίλ: το προφίλ που  δεν παρουσιάζει σημαντικές ατέλειες στην παραγωγή οδηγεί σε αξιόπιστες παραδόσεις και στιβαρή ποιότητα.
  • Σωρευτική παραγωγή  προφίλ: η παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερου τονάζ ανά προφίλ, αποδεικνύει την αρτιότητα του σχεδιασμού.
  • Μειώνοντας το τελικό κόστος παραγωγής: επειδή μας ενδιαφέρει πάντα το τελικό κόστος του προϊόντος, φροντίζουμε το προφίλ που δημιουργούμε να βοηθάει με τον σχεδιασμό του στην μείωση αυτού.