Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Κράματα Αλουμινίου

H SANLEV SA παράγει προφίλ αλουμινίου της σειράς 6000 , όμως ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση και τη συννενόηση με τον πελάτη μπορούν να παραχθούν προφίλ και από άλλες σειρές κραμάτων .

Ονομασία Κράματος Στοιχεία
Νούμερο  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Pb Ti
6060.37 0,39- 0,44 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,37- 0,43 max 0,020 max 0,045 max 0,020 max 0,020
6060.38 0,40 - 0,45 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,40 - 0,45 max 0,020 max 0,045 max 0,020 max 0,020
6060.40 0,39 - 0,47 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,40 - 0,50 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,030
6060.51 0,42 - 0,50 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,40 - 0,48 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,030
6060.44 0,40 - 0,45 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,45 - 0,50 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,030
6060.68 0,38 - 0,43 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,34 - 0,39 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,020
6063.50 0,39 - 0,47 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,47 - 0,54 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,030
6063.55 0,48 - 0,55 0,17 - 0,25 max 0,020 0,020- 0,040 0,48 - 0,58 max 0,030 max 0,045 max 0,020 max 0,030
6005.82 0,65 - 0,80 0,17 - 0,27 0,080 - 0,14 0,080 - 0,14 0,45 - 0,55 0,04 - 0,08 max 0,045 max 0,030 max 0,030
6082.50 0,90 - 1,05 0,17 - 0,30 max 0,050 0,45- 0,55 0,63 - 0,77 max 0,040 max 0,100 max 0,030 max 0,030
1050 min 0,20 min 0,40 min 0,050 min 0,050 min 0,03 min 0,020 min 0,100 min 0,030 min 0,030