Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Φυσικές ιδιότητες του Αλουμινίου

Τα κράματα αλουμινίου που διαθέτει η SANLEV SA και οι φυσικές τους ιδιότητες σε πίνακα.

Aluminum’s physical properties compared to other materials (Typical Values)
         
  Aluminium Copper Steel (S275) Plastic
Strength/Fracture strength (N/mm2) 200-275 250-275 360-420 50-70
Ductility/Elongation (%) 15 25 23.5 25
Elasticity E, Young’s module (N/mm2 ) 70,000 12,500 210,000 3,000
Density (kg/m3 ) 2,700 8,850 7,750 1,385
Melting point (°C) 630-660 1080 1500 80
Working temperature range (°C) -240 to 150 -185 to 290 -50 to 510 -185 to 80
electrical conductivity (m/Ohm-mm2 ) 29 55 7 --
Heat conductivity (W/m °K ) 200 400 76 0.15
Coefficient of linear expansion (x10-6 /°C ) 23.5 16.6 13  
Non-magnetic Yes Yes No Yes
Weldable Yes Yes Yes Yes