Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Αρχική Σελίδα/Διαδικασία Παραγωγής/Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας , που στη διεκπεραίωση παραγγελιών σημαίνει, προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής και αποθήκης ετοίμου, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος παράδοσης στον πελάτη, η εταιρεία μας ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσαν με επιτυχία το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της παραγωγής. MRP II (Material Requirement Planning).

Θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την ανάγκη των πελατών μας να επικοινωνούν με ευχέρεια μαζί μας, γι’ αυτό προσφέρουμε άμεση πρόσβαση και γρήγορη εξυπηρέτηση.
Οι πληροφορίες και οι απαντήσεις που δίνονται από τους υπεύθυνους, είναι σαφείς, με σκοπό να καλύψουν αποτελεσματικά κάθε ανάγκη σας.

Ο Ποιοτικός μας Έλεγχος περιλαμβάνει:
  •  Εκπαιδευμένους τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία σε όλα τα σημεία παραγωγικής διαδικασίας.
  •   Αναλυτικά Ascona Reports για όλες τις κρίσιμες διαστάσεις.
  •   Φασματόμετρο για έλεγχο της χημικής σύστασης του κράματος.
  •   UTS μηχανή για έλεγχο σκληρότητας και μηχανικών ιδιοτήτων.
  •   Ηλεκτρικός μετρητής αγωγιμότητας για έλεγχο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των προφίλ.
  •   Μεταλλουργικό Μικροσκόπιο για τον έλεγχο κρυσταλλικής δομής του μετάλλου.