Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Περιβάλλον & Βιωσιμότητα

Ως ενεργά μέλη του κοινωνικού κινήματος που αγωνίζεται δυναμικά για την προστασία του πλανήτη μας και τη διάσωση του περιβάλλοντος, εκτός από τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και διαδικασίες που ακολουθούμε ως εταιρεία και ως ενεργό μέλος τoυ συστήματος ανακύκλωσης, έχουμε θέσει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους σε όλες τις δραστηριότητες και μπορούμε να εξαλείφουμε τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο οικοσύστημά μας. Για εμάς, η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση ενός αρμονικού οικοσυστήματος, έχουν εξέχουσα σημασία.

Για το λόγο αυτό, συμμορφωνόμαστε με αυστηρότητα σε όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος , ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουμε ενεργά επενδύοντας σε έργα και προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία και διατήρησή του.