Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της SANLEV SA βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.
Ο βασικός εξοπλισμός της είναι σύγχρονος και αποτελείται από την βιομηχανική μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου και το και το chrome-free βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής.

Σημαντικές επενδύσεις έχουν επίσης γίνει για εξοπλισμό ειδικών επεξεργασιών όπως ειδικές κοπές, τρυπήματα, κουρμπαρίσματα των προφίλ και άλλα.